Suoraan sisältöön

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ikääntyneiden kanssa – gerontologinen sosiaalityö

Gerontologiseen sosiaalityöhön sisältyy niin sosiaalityö kuin myös sosiaaliohjaus ikääntyneiden kanssa. Työ on muutostyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden asiakkaiden hyvinvointia edistäviä olosuhteita, toimintakykyä ja yhteisöjen toimivuutta sekä auttaa erilaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Ikääntyneitä asiakkaita tuetaan muun muassa hakemaan heille tarpeellisia palveluita ja etuisuuksia, löytämään arkeen mielekästä tekemistä sekä löytämään ratkaisuja arjessa kohdattaviin vaikeuksiin, kuten ihmissuhteisiin, elämänhallintaan tai esimerkiksi asumiseen liittyviin vaikeuksiin. Työskentely tapahtuu asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Gerontologisen sosiaalityön asiakkuus perustuu Seniori-infossa tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. Uudet asiakkaat hakevat palveluja soittamalla Seniori-infoon ma-pe klo 9-15 puh. 09-3104 4556. 


Jos asiakkuus gerontologiseen sosiaalityöhön on jo olemassa, asiakas voi ottaa yhteyden suoraan aiemmin palvelleeseen työntekijään. 

Gerontologinen sosiaalityö sisältää myös omaishoidon kotiavustaja- sekä omaishoidon toimintakeskuksen palvelut. Omaishoidon toimintakeskukset palvelevat omaishoitoperheitä tarjoamalla säännöllisesti lakisääteisiä valmennuskursseja, ryhmätoimintaa ja vertaistukea, asiantuntijapalveluita sekä monimuotoista virkistystoimintaa.

Gerontologisen sosiaalityön yksikön vs. päällikkönä toimii Marko Timonen puh. 09 3104 1343.JAA
03.03.2020 09:11