Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ikääntyneiden kanssa – gerontologinen sosiaalityö

Gerontologinen sosiaalityö eli sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ikääntyneiden kanssa on muutostyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä olosuhteita, toimintakykyä ja yhteisöjen toimivuutta sekä auttaa erilaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Työskentely tapahtuu asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. 

Gerontologisessa sosiaalityössä tehtävä työ jakaantuu sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen,  omaishoidon kotiavustajapalveluihin ja omaishoidon toimintakeskuksen palveluihin.

Gerontologisen sosiaalityön asiakkuus perustuu Seniori-infossa tehtyyn palvelutarpeen arvioon.

Uudet asiakkaat hakevat palveluja soittamalla Seniori-infoon ma-pe klo 9-15 puh. 09 3104 4556. 

Jos asiakkuus gerontologiseen sosiaalityöhön on jo olemassa, asiakas voi ottaa yhteyden aiemmin palvelleeseen työntekijään. 

Omaishoidon toimintakeskukset palvelevat omaishoitoperheitä tarjoamalla säännöllisesti lakisääteisiä valmennuskursseja, ryhmätoimintaa ja vertaistukea, asiantuntijapalveluita sekä monimuotoista virkistystoimintaa.JAA
27.11.2018 11:16