Suoraan sisältöön

Päivystysten sosiaalityö

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen kuuluva yksikkö Päivystysten sosiaalityö toteuttaa kokonaisvaltaista, sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 a §:n mukaista virka-aikaista sosiaalipäivystystä Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikoilla sekä päivystys- ja valvontaosastoilla. Päivystysten sosiaalityön ensisijaisena tehtävänä on arvioida sellaisia palvelutarveilmoituksia, joiden perusteella asiakkaan voi olettaa tarvitsevan kiireellistä sosiaalihuoltoa, ja käynnistää niiden perusteella mahdollisesti tarvittavat kiireelliset palvelut. 08.04.2019 11:47