Suoraan sisältöön

Kriisipäivystys

Puh. 09 3104 4222 joka päivä ympäri vuorokauden

Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa helsinkiläisille ja Helsingissä oleskeleville. Akuutteja kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen tai sairastuminen ja tulipalo sekä erilaiset onnettomuustilanteet.

Akuutti kriisiapu on lyhytkestoista auttamista: asiakastapaamisia noin 1–5 kertaa, puhelimessa annettavaa kriisiapua ja jatkohoitotarpeen arviointia ja sen järjestämistä.

Kriisityöntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta äkillisissä kriisitilanteissa.
08.04.2019 11:29