Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa sosiaalihuollon kriisitilanteissa lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin. Palvelu sisältää ohjausta, neuvontaa, sosiaalityön tarpeen arviointia ja toimenpiteisiin ryhtymistä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kokemissa ongelmatilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on neljä yksikköä: a) Sosiaalipäivystys b) Kriisipäivystys c) Päivystysten sosiaalityö Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloissa d) Poliisisosiaalityö/nuorten rikosasiat

Sosiaalipäivystyksen työtehtävissä korostuu lastensuojelun akuuttisosiaalityö, mikä edellyttää toimivia yhteistyörakenteita lastensuojelun kanssa. Kriisipäivystyksen työntekijät antavat henkistä ensiapua puhelimitse, tekevät tarvittaessa kotikäyntejä ja tulevat tarvittaessa onnettomuuspaikalle. He selvittävät myös jatkopalvelujen ja tuen tarpeen ja auttavat sen järjestämisessä. Sosiaalipäivystyksen ja kriisipäivystyksen yhteinen tehtävä on myös huolehtia psykososiaalisen tuen osalta suuronnettomuusvalmiudesta 24/7.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteyteen sijoittuu myös poliisitoimen kanssa tehtävää yhteistyötä koordinoiva poliisisosiaalityö. Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden päivystyspoliklinikoilla toimivien sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on  on arvioida sellaisia palvelutarveilmoituksia, joiden perusteella asiakkaan voi olettaa tarvitsevan kiireellistä sosiaalihuoltoa, ja käynnistää niiden perusteella mahdollisesti tarvittavat kiireelliset palvelut.

Säästöpankinranta 2 A, 5. kerros, 00530 Helsinki
Kartta, esteettömyys, liikenneyhteydet
PL 8630, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 5015, keskus
Faksi 09 701 7326
Päällikkö Pia Mäkeläinen08.04.2019 11:10