Suoraan sisältöön

Siltamäen palvelutalon palvelut

Siltamäen palvelutalossa on 50 asumispaikkaa palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista tarvitseville toimintarajoitteisille asiakkaille. Palvelutalon asukkaat ovat eläkkeellä olevia naisia ja miehiä. Asukkaiden keski-ikä on noin 65 vuotta. Asukkaiden taustalla  on vaikea päihdeongelma sekä  sairauksia. Asukkaat tulevat asumaan palvelutaloon siinä vaiheessa, kun avohoidon tukitoimet on katsottu riittämättömiksi. Kaikki sijoitukset/ sas-sijoittaja puh. 09 3106 2092.

Kuntoutuminen

Palvelutalon toiminta-ajatuksen mukaisesti on rakennettu fyysiset ja psykososiaaliset puitteet siten, että asuminen palvelukodissa on asukkaan kuntoutumista edistävää ja ylläpitävää.

Ruokailutila.

Tärkeänä pidetään, että asuminen palvelukodissa tuo asukkaan elämään turvallisuutta ja pysyvyyttä. Hän kokee olevansa hyväksytty ja annettu palvelu on ammattitaitoista ja ottaa huomioon asukkaiden erilaiset tarpeet. Tärkeää on saada elämän perusasiat kuten säännöllinen ravinto ja lepo, itsestä ja terveydestä huolehtiminen sekä raha-asiat mahdollisimman hyvään ja toimivaan kuntoon. Toiminnallisten periaatteiden ja puitteiden lisäksi henkilökunta on osaavaa ja kouluttautuu uusien haasteiden mukaisesti.

Noutopöytä.

Kaunis luonto, puistomainen ympäristö sekä kotieläimet ovat viihtyisyyttä lisääviä tekijöitä. Lähialueiden asukkaat erityisesti lapset tulevat palvelutaloon eläimiä katsomaan ja näin muodostuu luonnollista yhdessä olemista heidän ja asukkaiden välille.

Yhteystiedot

  • Osastonhoitaja Arja Mannila puh. 09 3105 8914
  • Vastaava sairaanhoitaja Riitta Kouvo puh. 09 3107 3717
  • Ruokapalveluesimies Anne Webber puh. 09 3108 0776
  • Fysioterapeutti Oona Vuorialho puh. 09 3104 2961
  • Sosiaaliohjaaja Teemu Vuori puh. 09 3105 8912
  • Toimintaterapeutti Satu Salo puh. 09 3106 9947  


05.08.2020 16:19