Suoraan sisältöön

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Melukylä

Puh. 09 3106 0733
Osastonhoitaja Anne Kanabro puh. 09 3106 0730
Vastaava sairaanhoitaja puh. 09 3102 4817
Sosiaaliohjaaja puh. 09 3107 3779 

A-siiven toisessa kerroksessa sijaitseva arviointi- ja kuntoutusyksikkö Melukylä tarjoaa ympärivuorokautista lyhytaikaishoitoa kaakkoisen Helsingin alueella asuville. Arviointi ja kuntoutusyksikköön tullaan toimintakyvynarviointiin tai kuntoutusjaksolle. Pääsääntöisesti asiakkaat tulevat Melukylään keskitetyn lähetekäytännön kautta.  Yksikössä työskennellään kuntouttavan hoitotyön keinoin.  Monialainen tiimi yhdessä lääkärin kanssa arvioi asiakkaan päivittäistä selviytymistä kotiympäristössä. Tavoitteena on asiakkaan turvallinen kotiutuminen.  

JAA
12.09.2019 10:42