Suoraan sisältöön

Riistavuoren ryhmäkodit

Riistavuoressa on neljä ryhmäkotia, joista Tammihovissa on arviointia ja kuntoutusta, Tuulenpesässä lyhytaikaishoitoa ja Metsäkodossa sekä Tupasvillassa  on pitkäaikaista asumista.  

Metsäkoto

Puh. 09 3104 9207
riista.metsakoto@hel.fi 
Osastonhoitaja Tiina Havio  puh. 09 3104 9209

Metsäkoto on 26 paikkainen ryhmäkoti, joka on erikoistunut geropsykiatristen asukkaiden hoitoon. Asukkailla on sekä psykiatrinen ja/ tai keskivaikean muistisairauden diagnoosi.

Ryhmäkodin toiminnassa korostuu arjessa yhdessä toimiminen ja yhteisöllisyys.

Asukkaat hoidetaan ryhmäkodissa elämänsä loppuun asti. Omaiset ovat tervetulleita osallistumaan ryhmäkodin arkeen.

Tupasvilla

Puh. 09 3104 9211
riista.tupasvilla@hel.fi
Osastonhoitaja Tiina Havio puh. 09 3104 9209


Ryhmäkoti Tupasvilla on erikoistunut keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautiseen hoitoon.

Tupasvillassa on 26 iäkkään asukkaan koti. Heillä on ryhmäkodissa käytössään oma huonetilansa, jonka asukas saa järjestää mahdollisimman kodinomaiseksi omilla tärkeillä tavaroillaan. Lisäksi asukkailla on käytössään ryhmäkodin yleiset tilat mm. yhteiseen ruokailuun ja seurusteluun.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea muistisairaan asukkaan omaa toimintaa päivittäisessä elämässä ottamalla huomioon asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Erityistä huomiota kiinnitetään myös asukkaan pieniin arkisiin virkistymishetkiin. Asukkaita hoidetaan Tupasvillassa heidän elämänsä loppuun saakka.

Toimintaa ja sen laatua arvioidaan säännöllisesti mm. päivittäisen hoitotyönkirjaamisen ja RAI HC -järjestelmän kautta.JAA
22.07.2019 10:02