Suoraan sisältöön

Riistavuoren ryhmäkodit

Riistavuoressa on viisi ryhmäkotia. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja tukea asukkaan omaa toimintaa päivittäisessä elämässä ottamalla huomioon asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Erityistä huomiota kiinnitetään myös asukkaan pieniin arkisiin virkistymishetkiin. Läheiset ovat tervetulleita osallistumaan ryhmäkodin arkeen.

Toimintaa ja sen laatua arvioidaan säännöllisesti muun muassa päivittäisen hoitotyön kirjaamisen ja RAI HC -järjestelmän kautta. Asukkaat hoidetaan ryhmäkodissa elämänsä loppuun asti.

Metsäkoto

A-rappu, 2. kerros
Puh. 09 3104 9207
riista.metsakoto@hel.fi 
Osastonhoitaja Tiina Havio  puh. 09 3104 9209

Metsäkoto on 26 paikkainen ryhmäkoti, joka on erikoistunut geropsykiatristen asukkaiden hoitoon. Asukkailla on sekä psykiatrinen ja/ tai keskivaikean muistisairauden diagnoosi. Ryhmäkodin toiminnassa korostuu arjessa yhdessä toimiminen ja yhteisöllisyys.

Tupasvilla

A-rappu 3. kerros
Puh. 09 3104 9211
riista.tupasvilla@hel.fi  
Sosiaaliohjaaja puh. 09 3104 9279
Osastonhoitaja Tiina Havio puh. 09 3104 9209

Tupasvilla on ryhmäkoti 26 vanhukselle, jotka tarvitsevat huolenpitoa muistisairauden vuoksi. Ryhmäkotien toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja hetkeen tarttuminen. 

Selja-, Paatsama ja Angervokoti

Vastaava sairaanhoitaja puh. 09 3103 2999
Sosiaaliohjaaja puh. 09 3106 9922
Osastonhoitaja Anu Immonen puh. 09 3102 8932

Angervo-, Paatsama- ja Seljakoti ovat ryhmäkoteja, joissa kussakin asuu 14 vanhusta, jotka tarvitsevat huolenpitoa muistisairauden vuoksi. Ryhmäkotien toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja hetkeen tarttuminen.


Angervokoti

C-rappu 1. krs
puh. 09 3107 3065
riistavuori.angervokoti@hel.fi 

Paatsamakoti

C-rappu 2. krs
puh. 09 3107 3054
riistavuori.paatsamakoti@hel.fi


Seljakoti

C-rappu 3. krs
puh. 09 3107 3055
riistavuori.seljakoti@hel.fiJAA
21.11.2019 11:02