Suoraan sisältöön

Riistavuoren palvelutalo

GH-tiimi puh. 09 3107 3062
Osastonhoitaja Irmeli Österman puh. 09 3104 4714


Palvelutalo on ympärivuorokautista hoitoa tarjoava palveluasumisyksikkö.

Palvelutalossa toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen, mikä tapahtuu asukkaan, omaisen ja moniammatillisen tiimin yhteistyönä tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.  Asukkaan toimintakyvyn tukeminen koostuu asukkaan aktiivisesta arjesta, esimerkiksi monipuolisesta liikkumisesta, sosiaalisiin ryhmätoimintoihin osallistumisesta ja hyvän ravitsemustilan ylläpitämisestä.

Toiminnan onnistumista mitataan ja sen laatua arvioidaan säännöllisesti muun muassa RAI-HC- järjestelmän avulla.

Seljakoti puh. 09 3107 3055
Angervokoti puh. 09 3107 3065
Paatsamakoti puh. 09 3107 3054
osastonhoitaja Anu Immonen puh. 09 3102 8932

CD- ja EF-rappujen asukkaat asuvat saneerauksen ajan väistötiloissa Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen D-rakennuksen Selja-, Paatsama- ja Angervokodeissa.  JAA
22.07.2019 10:05