Suoraan sisältöön

Opiskelijaksi

Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus toimii opiskelijoiden työssäoppimispaikkana. Opiskelijoita on eniten sosiaali- ja terveysalan eri oppilaitoksista; lähihoitaja, sairaanhoitaja-, sosionomi-, geronomi-, fysio- ja toimintaterapeutti- sekä suuhygienistiopiskelijoita. Lisäksi peruskoulun yläasteen oppilaat voivat suorittaa työelämän tutustumisjakson monipuolisessa palvelukeskuksessa, joka oppilaitoksen kanssa järjestää työssäoppimispaikat ja tutustumisjaksot yhteistyössä.

Riistavuori luo erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoille tutustua jatkuvasti kehittyvään, haasteelliseen ja korkeatasoiseen ikääntyvien hoitoon ja työssäoppimisjaksot tukevat harjaantumista työelämätaidoissa. Opiskelijalle nimetään työssäoppimisjakson ajalle ohjaaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta.

Opiskelijatoiminnasta vastaavat:

Sairaanhoitajat
hoitotyön asiantuntija  Mari Riila puh 09 3102 4627

Lähihoitajat ja oppisopimusopiskelijat
osastonhoitaja Tiina Havio puh 09 3104 9209

Sosionomit ja geronomit
vastaava ohjaaja Tuija Virtanen puh 09 3104 6955JAA
21.02.2018 15:38