Suoraan sisältöön

Arviointi ja kuntoutus

Puh. 09 3104 9202
riista.tammihovi@hel.fi     
Osastonhoitaja Pia Heino puh. 09 3104 9205 
ts. vastaava sairaanhoitaja Hanna Puolakka puh. 09 3104 4045 


Tammihovi on 28-paikkainen arviointi- ja kuntoutumisyksikkö Helsingin läntisellä alueella asuville yli 65-vuotiaille. Arviointi- ja kuntoutumisyksikköön haetaan kotoa tai suoraan sairaalasta lääkärin lähetteellä.

Tammihovissa asiakasta hoitaa geriatriaan ja kuntoutumistoimintaan perehtynyt monialainen henkilöstö. Osastolla käy viikoittain palvelualueen lääkäri ja jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma vastuuhoitaja.

Kaikessa toiminnassa asiakkaan omatoimisuutta kannustetaan ja tuetaan, jotta itsenäinen arjessa toimiminen olisi mahdollista. Asiakkaan kuntoutuminen rakentuu monipuolisesta liikkumisesta, hyvästä ravitsemuksesta ja mielekkäästä yhdessä tekemisestä.

Arviointi- ja kuntoutumisjakson tavoitteet rakentuvat yksilöllisesti. Pääsääntöisesti tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja asiakkaan voimavarojen vahvistuminen niin, että asiakas voi asua turvallisesti omassa kodissaan tarvittavien tukitoimien avulla.

Yksikössä pidetään tärkeänä yhteistyötä omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, vierailuajat ovat vapaat.JAA
22.07.2019 09:35