Suoraan sisältöön

Opiskelijaksi

Riistavuoren seniorikeskus toimii opiskelijoiden työssäoppimispaikkana. Opiskelijoita on eniten sosiaali- ja terveysalan eri oppilaitoksista; lähihoitaja, sairaanhoitaja-, sosionomi-, geronomi-, fysio- ja toimintaterapeutti- sekä suuhygienistiopiskelijoita. Lisäksi peruskoulun yläasteen oppilaat voivat suorittaa työelämän tutustumisjakson Riistavuoressa, joka oppilaitoksen kanssa järjestää työssäoppimispaikat ja tutustumisjaksot yhteistyössä.

Riistavuori luo erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoille tutustua jatkuvasti kehittyvään, haasteelliseen ja korkeatasoiseen ikääntyvien hoitoon ja työssäoppimisjaksot tukevat harjaantumista työelämätaidoissa. Opiskelijalle nimetään työssäoppimisjakson ajalle ohjaaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta.

Opiskelijatoiminnasta vastaavat:

  • Sairaanhoitajat
    hoitotyön asiantuntija  Kirsi Salmi puh 09 3102 4627
  • Lähihoitajat ja oppisopimusopiskelijat
    osastonhoitaja Tiina Havio puh 09 3104 9209
  • Sosionomit ja geronomit
    vastaava ohjaaja Jukka Raitio puh 09 3104 6955


JAA
03.01.2020 10:44