Suoraan sisältöön

Kansainvälinen adoptio

Adoption lähtökohtana on aina lapsen etu. Adoption tarkoituksena on luoda pysyvä, lapsen ja vanhemman välinen suhde. Adoptiotoimintaa säätelevät mm. Adoptiolaki (22/2012), Haagin sopimus kansainvälisistä adoptioista sekä lapsen luovuttajamaan lainsäädäntö. Lapsen adoptoiminen ulkomailta on Suomessa sallittua ja laillista vain siihen toimiluvan saaneiden palvelunantajien kautta.

Ulkomailta lapsen adoptoivat voivat hakea Kelasta tukea adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Adoptiotuki on kertaluontoinen ja veroton. Tuen suuruus on lapsen kotimaasta riippuvainen.

Jos samalla kertaa adoptoidaan useampi kuin yksi lapsi, maksetaan lisäksi muista lapsista kustakin 30 % tuen määrästä. Adoptiotukea haetaan vasta sen jälkeen kun lapsi on nimetty. Lisätietoa Kelasta.JAA
01.07.2019 15:04