Suoraan sisältöön

Kansainvälinen adoptio

Adoption lähtökohtana on aina lapsen etu. Adoption tarkoituksena on luoda pysyvä, lapsen ja vanhemman välinen suhde. Adoptiotoimintaa säätelevät mm. Adoptiolaki (22/2012), Haagin sopimus kansainvälisistä adoptioista sekä lapsen luovuttajamaan lainsäädäntö. Lapsen adoptoiminen ulkomailta on Suomessa sallittua ja laillista vain siihen toimiluvan saaneiden palvelunantajien kautta.

Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta on yksi kolmesta Suomessa toimivista kansainvälisen adoptiopalvelun antajista. Palvelunantajan tehtävät hoitaa sosiaalilautakunnan valtuuttamana perheoikeudellisten asioiden adoptiotyöryhmä ja muutkin kuin helsinkiläiset voivat sen kautta hakea adoptiolasta ulkomailta. Adoptiopalvelu on välitystehtävä eri viranomaisten ja adoptiohakijoiden välillä. Sen tarkoituksena on välittää ulkomaalaiselle, adoptiovapaalle ja kodin tarvitsevalle lapselle adoptiovanhemmat Suomesta.

Ulkomailta Suomeen adoptoidaan vuosittain alle 200 lasta, joista n. 30 lasta tulee Helsingin kaupungin adoptiopalvelun kautta. Suurin osa lapsista on saapuessaan leikki-ikäisiä.

Palvelunanto on maksullista ja Helsingin kaupunki perii asiakkailtaan palvelumaksun. Adoptioprosessista aiheutuu palvelumaksun lisäksi kuluja mm. asiakirjojen käännöksistä, julkisen notaarin maksuista, asiakirjojen laillistamisesta ja mahdollisen asiamiehen ja/tai asianajajan palveluista. Lapsen hakumatkaan liittyvät matka- ja majoituskulut hakijat kustantavat myös itse. Helsingin kaupungin kohdemaiden kuluarvioita.

Ulkomailta lapsen adoptoivat voivat hakea Kelasta tukea adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Adoptiotuki on kertaluontoinen ja veroton. Tuen suuruus on lapsen kotimaasta riippuvainen.

Jos samalla kertaa adoptoidaan useampi kuin yksi lapsi, maksetaan lisäksi muista lapsista kustakin 30 % tuen määrästä. Adoptiotukea haetaan vasta sen jälkeen kun lapsi on nimetty. Lisätietoa Kelasta.JAA
18.01.2018 10:08