Suoraan sisältöön

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapeutti toimii asiakkaansa kanssa usein kahden kesken, mutta puheterapiaan liittyy aina työskentelyä myös asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Mitä laajemmasta tai vaikeammasta ongelmasta on kyse, sitä enemmän puheterapiaan liittyy perheen ja ympäristön kanssa työskentelyä. Puheterapian hyöty riippuu aina myös siitä, kuinka paljon asiakas itse ja hänen perheensä osallistuu hoitoon. Puheterapiaan voi kuulua esimerkiksi yhteistyötä päivähoidon henkilökunnan tai koulun henkilökunnan kanssa.

Joskus tarvitaan myös muiden ammattihenkilöiden (esim. erikoislääkärin, psykologin, toimintaterapeutin ym.) lisätutkimuksia, mahdollisesti myös muuta kuntoutusta kuin puheterapiaa, jotta asiakas ja hänen perheensä ja ympäristönsä selviytyvät tavallisessa arkielämässä. Kaikkien tutkimiseen ja kuntouttamiseen osallistuvien on tärkeää toimia yhdessä ja tehdä yhteinen kuntoutussuunnitelma, jotta kuntoutusta voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Esimerkiksi tilanteessa, jossa kommunikointi ei (vielä) onnistu puheen avulla, tarvitaan puhetta tukevia tai korvaavia keinoja arkitilanteista selviämiseen. Puheterapiassa voidaan silloin aloittaa Apukeinojen kuten tukiviittomien tai kuvien käyttö. Apukeinoista sovitaan perheen kanssa ja perhettä ohjataan niiden käyttöön. Myös kotona ja lähiympäristössä, esimerkiksi päiväkodissa on tärkeä opetella apukeinojen käyttö, että niistä saadaan tarvittava hyöty.

Miten puheterapiaan pääsee?

Lasten puheterapiapalveluihin asiakkaat tulevat Helsingin sosiaali- ja terveysviraston lähetteellä. Lähetteen voi kirjoittaa terveydenhoitaja tai lääkäri neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta alle 16-vuotiaalle lapselle tai nuorelle.
Lähete ohjataan lähimmälle puheterapeutille tai ruuhkatilanteessa muulle sellaiselle puheterapeutille, jonka luo asiakkaalla on sujuva kulkuyhteys julkisilla kulkuneuvoilla. Lähetteet käsitellään 3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Puheterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaaseen. Ensin varataan tutkimusaika, jonka perusteella tehdään jatkosuunnitelma, jossa arvioidaan mahdollinen puheterapian tarve ja käyntitiheys.

Kuka pääsee puheterapiaan?

Puheterapeutin tutkimukseen pääsevät alle 16-vuotiaat helsinkiläiset lapset ja nuoret terveydenhoidon lähetteellä puheen, kielen ja/tai vuorovaikutuksen pulmien vuoksi.
Lähettämisen syynä voi olla

  • äännevirhe
  • puheen epäselvyys
  • puheen tai kielenkehityksen viivästymä
  • epäily poikkeavasta puheen tai kielenkehityksestä
  • kontaktin/vuorovaikutuksen pulma
  • äänen häiriö tai äänenkäytön ongelma
  • änkytysoireet
  • oppimisvaikeudet, joiden taustalla epäillään kielenkehityksen häiriötä.

Puheterapian käytännöt

Puheterapia voi sisältää tutkimuskäyntejä, seurantakäyntejä, ohjantakäyntejä tai tiivistä terapiaa.

Lisätutkimukset

Jos käyntien aikana todetaan tarvetta jatko- tai lisätutkimuksiin, puheterapeutti ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin/terveydenhoitajaan ja neuvottelee lähettämisestä foniatrian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian erikoisalalle.

Yhteistyökumppanit

Puheterapeutti toimii usein yhteistyössä lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa niissä asioissa, joissa lapsen puheterapeuttinen hoito sitä vaatii. Lastenneuvonnan tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja on luonnollinen yhteistyökumppani lähetteen tekijänä. Tarvittaessa puheterapeutti toimii yhteistyössä myös muiden lapsen hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden kanssa perheen luvalla. Esimerkiksi päiväkodin henkilökunta, kiertävä lastentarhanopettaja, luokanopettaja koulussa, koulun erityisopettaja, koulupsykologi jne. voivat olla henkilöitä, joiden kanssa yhteistyöstä kannattaa sopia.

Peruutukset ja peruuttamattomat poisjäännit

Puheterapeutin vastaanotolle ei pidä tuoda sairastunutta lasta. Kuume, vatsatauti, voimakas nuha yms. tarttuvat sairaudet ovat este puheterapiakäynnille. Sairaana lapsi ei pysty hyötymään käynnistä.

Peruutuksesta tulee ilmoittaa heti kun on tiedossa, ettei käynnille päästä.

Peruutuksesta voi jättää ilmoituksen myös puheterapeutin puhelinvastaajaan!

Peruuttamattomat poisjäännit sovituilta puheterapiakäynneiltä voivat johtaa hoidon keskeytymiseen.

Lasten puheterapian yhteystiedot

Toimistosihteeri 09 3104 5903
Vastaava puheterapeutti Sari Parvamo 09 3104 8361
Vastaava puheterapeutti Katriina Laaksonen 09 3105 0466

Lisätietoa21.08.2020 10:10