Suoraan sisältöön

Psykiatristen sairaanhoitajien keskitetty vastaanotto

Sairaanhoitaja ja opiskelija juttelevat.

Psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotolle pääset oman oppilaitoksen terveydenhoitajan kautta.

Psykiatristen sairaanhoitajien rooli opiskeluterveydenhuollossa on toimia perusterveydenhuollon psykiatrisen hoitotyön asiantuntijana mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuusongelmissa.

Työ on opiskelijan psyykkistä terveyttä, toiminta- ja opiskelukykyä ja elämänhallintaa tukevaa. Psykiatrinen sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin, hoitaa ja ohjaa jatkohoitoon tarvittaessa. Työn vaikutus kohdentuu syrjäytymisen ehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen, ennaltaehkäisyyn sekä oikea-aikaiseen hoitoon. 

Työ on yksilövastaanottoa, moniammatillista yhteistyötä sekä perhe- ja verkostotyötä.

Keskitetyn vastaanoton tavoitteena on tarjota psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja tasa-arvoisesti kaikille Helsingin opiskeluterveydenhuollon opiskelijoille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 16-29 -vuotiaat opiskelijat.

Keskitetty toimipiste on matalan kynnyksen paikka ja joustavasti toimintamuotoja ja palvelua kehittävä toimintamalli.

Toimintaa arvioidaan sopivin väliajoin suoritteiden/kävijöiden määrillä, nelikenttäanalyysillä sekä pyritään tilastoimaan mistä oppilaitoksista on kävijöitä. 10.08.2020 12:37