Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuki ikääntyneelle

Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidon tuki koronatilanteessa

Vaikka epidemia ei ole vielä ohi, on palveluja pystytty vähitellen avaamaan. Tämä on parantanut omaishoitajien mahdollisuutta pitää vapaapäiviä.

Jos kaikkien lakisääteisten vapaiden pitäminen ei ole mahdollista kuluvan kalenterivuoden aikana, voi vuonna 2020 käyttämättä jääneitä vapaita poikkeuksellisesti pitää vielä 31.5.2021 saakka.

Omaishoidon tuen hakeminen ja myöntämiskriteerit   

Tukitoimet

Työikäiset ja omaishoito (pdf)
Omaishoidon tuki -esite (pdf)
Laki omaishoidon tuesta
25.08.2021 09:52