Uusien omaishoitajien valmennus

Omaishoitajan valmennuksen tavoitteena on tukea ja kehittää omaishoitajaksi ryhtyvän henkilön valmiuksia omaishoitajana toimimisessa. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi omaishoitajan asemaan ja hyvinvointiin sekä kunnan ja omaishoitajan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä toisaalta avustamisen ja hoivatyön perusteisiin liittyviä kysymyksiä. Valmennuksella voidaan edistää hoidon laatua ja varmistaa, että omaishoitajat toteuttavat hoidettavien toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja. Kunnan velvollisuus järjestää valmennusta koskee omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia, ja on ensisijaisesti suunnattu uusille omaishoitajille. Kunnan tehtävänä on valmennuksen järjestäminen, jolloin valmennuksen toteuttamisesta voi vastata muukin toimija, kuten järjestö.

Helsingissä alle 65-vuotiaiden uusien omaishoitajien valmennuksesta vastaavat vammaistyön omaishoidontuen työntekijät. Valmennuksia järjestetään 4-5 kertaa vuodessa ja valmennus sisältää vaihtuvia teemoja kuten esim. parisuhde, vertaistuki, sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja omaishoitajan jaksaminen. Valmennuksiin lähetetään kutsu ja siihen ilmoittaudutaan oman omaishoidon tuen työntekijän kautta.

Yli 65-vuotiaiden valmennuskursseja toteutetaan omaishoidon toimintakeskuksissa. Kurssilta saa tietoa omaishoitoperheiden palveluista, omaishoitajan hyvinvoinnista, sujuvasta arjesta, ravitsemuksesta, aivoterveydestä ja liikunnasta. Sen lisäksi kurssilla tutustuu uusiin ihmisiin, joiden kanssa voi vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia. Valmennuksia järjestetään kaikissa neljässä toimintakeskuksessa kahdesti vuodessa. Valmennuksiin ilmoittaudutaan toimintakeskusten kauttaJAA
21.01.2019 18:05