Suoraan sisältöön

Viriketoiminta

Viriketoiminnan ohjaaja Sirpa Baer puh. 09 3106 4160     
Sähköposti

Toimintaa ohjaa yhteisöllinen toimintamalli, jossa asukasta autetaan löytämään paikkansa yhteisössä. Tavoitteena on yhteenkuuluvuuden, omatoimisuuden ja sosiaalisten kontaktien lisääntyminen. Viriketoiminta on asiakkaan omatoimisuutta tukevaa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa toimintaa ja se mahdollistaa asukkaiden osallistumisen virike- ja kulttuuritoimintaan.

Viriketoiminnanohjaajat auttavat asukkaita toiminnallisen vireyden säilyttämisessä sekä mahdollistavat osaltaan aktiivisen arjen sekä juhlan toteutumisen vanhustenkeskuksen asukkaille. Yhdessä omaisten, vapaaehtoisten ja henkilökunnan kanssa asukkaille järjestetään monenlaista toimintaa kuten tapahtumia, juhlia, näyttelyitä, retkiä ja ulkoilua.

Viriketoiminta tekee yhteistyötä alueen toimijoiden, kuten koulujen, päiväkotien, seurakunnan, viranomaistahojen ja asukasjärjestöjen kanssa. Lisäksi viriketoiminnanohjaajat koordinoivat vapaaehtoistoimintaa.JAA
16.07.2018 15:14