Suoraan sisältöön

Työntekijäksi tai opiskelijaksi

Kuvassa on Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen osasto 3 henkilökuntaa suunnittelemassa retkeä asukkaille.

Työntekijäksi

Monipuolisessa palvelukeskuksessa työskentelee noin 130 terveydenhuollon ammattilaista ympärivuorokautisen hoivan osastoilla, päivätoiminnassa sekä palvelukeskuksessa. Heidän lisäkseen on laitoshuollon ammattilaisia, ravinto- ja teknisen huollon työntekijöitä, toimistotyöntekijöitä sekä työllistettyjä työntekijöitä eri ammattialoilla.

Monipuolinen palvelukeskus tarjoaa monipuolisen työn ikääntyneiden parissa sekä mahdollisuuden toiminnan ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan itseohjautuvuuden ja valmentavan johtamisen keinoin, kattavilla täydennyskoulutusmahdollisuuksilla sekä henkilökuntakerho Myssyn toiminnalla.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa, ota yhteyttä osastonhoitajiin.


Yhteystiedot:

osasto 3 Mirja Kiiski puh. 040 334 0713
osasto 4 Ulla Keinänen puh. 040 334 0718
osaston 5 Maarit Ristolainen puh. 040 334 0714
osasto 6 Anne Alastalo puh. 040 334 0719
palvelukeskus ja päivätoiminta Anne Kupiainen puh. 040 684 5527
varahenkilöstö Anna Alhonen puh. 040 334 0715

Lisätietoa

Opiskelijaksi

Sairaanhoitaja ohjaa opiskelijaa Motomed-polkulaitteen käytössä.

Myllypuron monipuolinen palvelukeskus toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden työssäoppimisen harjoittelupaikkana. Valtaosa opiskelijoista on lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Tuemme ja ohjaamme ammattitaidolla opiskelijoita matkalla työelämään ja osa henkilökunnastamme onkin aloittanut uransa meillä opiskelijana.

Myllypuron monipuolinenpalvelukeskus luo erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoille tutustua kehittyvään ja korkeatasoiseen ikääntyneiden hoitoon sekä harjaantua työelämätaidoissa. Opiskelijalle nimetään työyksikössä oma ohjaaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta. Haluamme panostaa opiskelijoihin ja kehitämme opiskelijaohjausta opiskelijoilta saadun palautteen perusteella.

Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat järjestetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opiskelija voi tiedustella omasta oppilaitoksestaan harjoittelumahdollisuutta Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa.

Peruskoulun yläasteen oppilaat suorittavat työelämään tutustumisjaksoja (TET) monipuolisen palvelukeskuksen viriketoiminnassa.

Yhteyshenkilöt:

vs. ylihoitaja Katja Lahtinen p. 040 6638543
osastonhoitaja Anna Alhonen p. 040 3340715JAA
05.09.2019 14:38