Suoraan sisältöön

Munkkiniemen palvelukeskuksen päivätoiminta

Palvelualue läntinen Helsinki

Avoinna ma- to klo 9-17,  pe klo 8-16

Professorintie 3 A 6, 00330 Helsinki
Kartta ja liikenneyhteydet
PL 8181, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 41319
sote.paivatoiminta.sinilintu@hel.fi

Sinilintu on 16-paikkainen ikääntyneiden kotona asumista tukeva päivätoimintapaikka. Päivätoiminta on suunnattu yli 65-vuotiaille kotona asuville henkilöille, joilla on todettu muistin alenema tai muu toimintakyvyn heikkeneminen.

Sinilintu tarjoaa kuntouttavaa ja ennalta ehkaisevää toimintaa. Tavoitteena on asiakkaiden olemassa olevan toimintakyvyn ylläpysyminen ja vahvistuminen sekä aktivoituminen arkielämässä. Kuntouttava päivätoiminta tukee kotona asumista, lievittää yksinäisyyttä ja mahdollistaa omaishoitajan lepohetken.

Päivän aikana ohjemassa on sosiaalista kanssa käymistä edistävää sekä muistitoimintoja aktivoivaa monipuolista toimintaa kuten kädentaito- ja keskustelupienryhmiä, aivovoimistelua ja yhteislauluhetkiä.

Asiakkaan kuntouttavan arjen tueksi päivätoiminnassa kannustetaan omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen päivittäisten toimintojen yhteydessä. Arjen aktiviteetteihin kuuluu mm. ulkoilu, pelit ja muut liikuntahetket. Tämän lisäksi fysioterapeutti ohjaa Sinilinnun asiakkaita voima- ja tasapainoharjoitteiden tekemisessä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Sinilintu toimii arkisin yhdessä vuorossa.03.09.2021 14:28