Monipuoliset palvelukeskukset

Monipuolisissa palvelukeskuksissa on arviointia ja kuntoutusta,päivätoimintaa ja pitkäaikaista sekä lyhytaikaista asumispalvelua. Pitkäaikaista palveluasumista järjestetään itsenäisissä asunnoissa tai vaihtoehtoisesti ryhmäkoti-muotoisessa asumisyksikössä. Palveluasumisessa asukas kalustaa asuntonsa omilla tavaroillaan tilojen sallimissa puitteissa. Myös ryhmäkoteihin asukas voi tuoda omia tavaroitaan, mutta peruskalusteet kuten sänky kuuluu huoneen varustukseen.

Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvonnan, jossa saat neuvoa ja apua palvelun hakemisessa. 

Asukasta autetaan elämään palvelutalossa yksilöllistä ja laadukasta elämää. Erilaisilla toiminnoilla tuetaan hänen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakykynsä säilymistä ja mahdollista kohentumista. Tavoitteena on saada arkeen iloa sekä onnistumisen tunteita ja elämyksiä. Asukkaista huolehtii ympärivuorokauden ammattitaitoinen henkilökunta ja jokaisella asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja, jonka puoleen asukas ja hänen omaisensa voivat kääntyä kaikissa hoitoon liittyvissä asioissa.

Monisairaiden palveluasuminen on tarkoitettu monisairaille alle 65-vuotiaille henkilöille, joilla voi olla esimerkiksi fyysisiä ja psyykkisiä toimintarajoitteita, somaattisia sairauksia tai päihdetaustaa, ja jotka tarvitsevat tukea ja hoivaa arkitoimissa kuten esim. peseytymisissä, ruokailussa, lääkityksessä, asioiden sekä kodin hoidossa. 

Lähes kaikissa monipuolisissa palvelukeskuksissa on tarjolla myös palvelukeskustoimintaa eläkeläisille ja työttömille sekä omaishoitoperheille neljä toimintakeskusta.  JAA
18.05.2018 12:18