Suoraan sisältöön

Miten ja milloin yhteys lastensuojeluun

Kun huoli herää

Lastensuojeluasia voi tulla esiin asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella.

Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä on
-  lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
-  väkivaltaa
-  perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
-  muita kriisejä
-  tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan.

Miten teen lastensuojeluilmoituksen?

Voit ottaa yhteyttä oman alueen päivystävään lastensuojelun sosiaalityöntekijään ma-pe klo 8.15-16.

Vain virka-ajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä nimettömänä, mutta vain soittamalla tai lähettämällä kirjeen. Voit täyttää lastensuojeluilmoituksen tästä linkistä.

Lastensuojelulaissa on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä tai luottamustoimessa olevilla, turvapaikanhakijoiden  vastaanottotoiminnassa ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä  sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöillä. (Lsl 25§)

Mitä yhteydenoton / ilmoituksen jälkeen

Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla määräajassa (7 arkipv) ja on yhteydessä perheen ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin.  

Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin avun tarpeen. Lastensuojelulain mukaan selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisesti lastensuojelutoimiin.

Lastensuojelun asiakkaana perhettä voidaan auttaa avohuollon sosiaalityön keinoin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuusosiaalityöntekijä ja mikäli asiakkuus jatkuu tarpeen selvityksen jälkeen, laaditaan asiakassuunnitelma. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää yhteistyötä.

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointimalli19.08.2020 09:36