Suoraan sisältöön

Lastensuojelun jälkihuolto

Jälkihuollon sosiaalityö vastaa 18-vuotta täyttäneiden huostaanotettujen ja yli puoli vuotta sijoitettuna olleiden nuorten sosiaalityöstä sijaishuollon päättymisen jälkeen.  

Nuoren vastuusosiaalityöntekijä ohjaa nuoren jälkihuollon palvelujen pariin. Nuori voi ottaa myös itse yhteyttä jälkihuollon sosiaalityöhön palvelun aloittamiseksi.

Jälkihuolto alkaa yleensä sijoituksen päätyttyä, mutta sen voi aloittaa myöhemminkin. Nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes täyttää 25 vuotta. Tämänkään jälkeen nuorta ei jätetä ilman tukea, vaan sosiaalityöntekijä ohjaa hänet tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä palveluja. 

Neuvonta ja päivystys puh. 050 495 0750   

Suvilahdenkatu 10, Sörnäisten rantatie 33, 00500 Helsinki
PL 50850, 00099 Helsingin kaupunki06.10.2022 13:47