Suoraan sisältöön

Kunnallinen perhekoti

Kunnallisten perhekotien  hoitajia haetaan eri puolilla Helsinkiä sijaitseviin perhekoteihin.

Perhekodin toimintaa varten on varattu viihtyisät tilat. Perhehoitaja asuu ja elää perheineen yhdessä sijoitettujen 3 – 4 lapsen kanssa ja antaa näin mallia vanhemmuudesta ja turvallisesta perhe-elämästä. 

Tehtävään sopii perhe, jossa ihmissuhteet ovat kunnossa. Perhesijoitus voi kestää lapsen aikuisuuteen asti.

Perhekodissa työskentelevältä perhehoitajalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta ja kokemusta.

Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio ja kulukorvausta. Perheelle järjestetään valmennusta, työnohjausta ja koulutusta sekä ammattilaisten tuki perhehoidon aikana. 

Perhehoitajiksi valittujen tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) ja laki rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (505/2002) mukaisesti.

Alli Uusijärvi puh. 09 310 46827

Perhehoidon palvelut, puh. 09 3104 6979
lasten.perhehoito@hel.fi

Lisätietoa 

 

Kunnallisten perhekotien hoitajilta edellytetään ammatillista kokemusta ja osaamista kuitenkin säilyttäen perheenomaista hoivaavaa suhtautumista työhönsä.

Perhekodin ihmissuhteet ja elämä on oltava kunnossa.  Tärkeä on että perhehoitajat pitävät lapsista ja ovat kiinnostuneita hoito- ja kasvatustyöstä.  Heillä on oltava suvaitseva asenne sosiaalisiin ongelmiin ja valmius yhteistyöhön sekä lasten vanhempien että sosiaaliviranomaisten kanssa.  Oma tasapainoinen elämä ja itsetuntemus on peruslähtökohta, jonka avulla perhehoitajat pystyvät vastaamaan haasteellisten lasten erityistarpeisiin.

Arviointi ja valmennus

Kunnalliseksi perhehoitajiksi hakeutuvat haastatellaan ja valmennetaan tulevaan tehtävään. Perhe ohjataan tarvittaessa Pride-kurssille tai sosiaalityöntekijät tekevät perheestä selvityksen.  Helsingin perhehoito vastaa perhehoitajien valmennuksesta, vuosittaisesta koulutuksesta ja osittain työnohjauksesta.

Sijoitettavat lapset

Pääsääntöisesti sijoitettavat lapset ovat erityistä hoitoa tarvitsevia. He ovat useimmiten kokeneet turvattomuutta ja laiminlyöntiä. Heillä voi olla vaikea vuorovaikutushäiriö tai kehityshäiriö. Kunnallisiin perhekoteihin sijoitetaan myös lapsia, joilla on selkeä fyysinen vamma, takanaan katkennut sijoitus, ikänsä puolesta pitkä lastensuojelutausta tai haastava verkosto.  

Sijoitettavat lapset voivat olla myös kolmen tai useamman lapsen sisarussarjoja. Vaikka sisaruksilla ei olisikaan edellä kuvatun kaltaisia oireita, heille on tärkeää päästä perheeseen, jossa hoitajalla on aikaa paneutua kunkin sisaruksen yksilöllisiin tarpeisiin. On myös etu, että eri-ikäiset sisarukset sijoitetaan samaan perheeseen.

On myös lapsia, jotka laitossijoitusjakson jälkeen ovat kuntoutuneet, mutta eivät voi palata kotiin eivätkä enää tarvitse laitoshoitoa.  Heidän etunsa on siirtyä perheenomaiseen sijoituspaikkaan perhekotiin.  
03.04.2020 09:25