Suoraan sisältöön

Perhehoito

Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle yksilöllistä huolenpitoa ja hoitoa, pitkäaikaisia ihmissuhteita sekä turvallinen koti.  Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin ja sijaisperheet tekevät yhteistyötä lapsen vanhempien ja eri viranomaisten kanssa.   


Helsingin kaupungissa sijoitetaan vuosittain perhehoitoon keskimäärin 80 lasta. Lapsi tulee pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaaksi lapsen asuinalueen avohuollon lastensuojelun hakemuksella, jossa huostaan otetulle lapselle toivotaan sijaisperhettä. Usein lapsen taustalla on pitkä avohuollon lastensuojelun asiakkuus ja lapset ovat usein eläneet vaikeissa kasvuolosuhteissa.  

Sijaisperheen valinta ja lapsen siirtyminen uuteen kotiin valmistellaan huolellisesti, kaikkien osapuolten mielipiteitä kunnioittaen, mutta ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta. Jokaiselle lapselle haetaan juuri hänelle sopiva sijaisperheperhe, joka sitoutuu huolehtimaan lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.JAA
13.03.2019 16:26