Suoraan sisältöön

Läheisneuvonpito

 Sturenkatu 8, 00510 Helsinki
PL 7742, 00099 Helsingin kaupunki

Koordinaattori Salla Hänninen puh. 050 5749 093
Koollekutsuja Anna Saarnisto puh. 050 571 7399

Läheisneuvonpidossa edistetään asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia lastensuojelussa ja mahdollistetaan läheisten osallisuus lasten ja nuorten elämässä. Läheisneuvonpidossa lapsen oma perhe ja perheelle läheiset ihmiset kokoontuvat keskustelemaan ja suunnittelemaan lapsen tai nuoren kasvun turvaamista osana perheen ja läheisten tavallista arkea. Lisätietoa palvelustaJAA
08.10.2018 11:19