Suoraan sisältöön

Jälkuhuollon sosiaalityo

Jälkihuollon sosiaalityö vastaa 16-vuotta täyttäneiden huostaan otettujen nuorten sosiaalityöstä : 

sijaishuollon päättymisen jälkeen.  

Asiakkaat ohjautuvat palveluun lastensuojelun sosiaalityöntekijän lähettämän asiakassuunnitelman kautta tai ottamalla itse yhteyttä jälkihuollon sosiaalityöhön. Sijoitetulla nuorella on oikeus jälkihuoltoon viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes nuori täyttää 21 vuotta. Tämänkään jälkeen itsenäistyvää nuorta ei jätetä ilman tukea, vaan sosiaalityöntekijä ohjaa hänet tarvittaessa käyttämään muita kunnan järjestämiä palveluja.

Sturenkatu 8, 00510 Helsinki
PL 8511,00099 Helsingin kaupunki   
Malminkatu 3 F, 00100 Helsinki
PL 7160, 00099 Helsingin kaupunki
Neuvonta ja päivystys puh. 050 495 0750    JAA
12.07.2019 14:55