Suoraan sisältöön

Miten ja milloin yhteys lastensuojeluun

Kun huoli herää

Lastensuojeluasia voi tulla esiin asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella.

Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esimerkiksi kun perheessä on

  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • väkivaltaa
  • perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
  • muita kriisejä
  • tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan.

Miten teen lastensuojeluilmoituksen?

Voit ottaa yhteyttä oman alueesi lastensuojelun yksikköön ma-pe klo 8.15-16. Yhteystiedot löydät Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen sivun lopusta: Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Vain virka-ajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen.

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä Maisa-asiakasportaalissa ilman kirjautumista tästä linkistä tai valitsemalla Maisan etusivulta maisa.fi "Tee sosiaalihuollon ilmoitus". Kun ilmoituksesi koskee Helsingissä asuvaa lasta, valitse kunnaksi Helsinki ja valitse aukeavasta lomakkeesta ilmoituksen tyypiksi "Ilmoitus lapsesta 0–17 v". Täytä lomake ja paina "Lähetä".

Voit myös täyttää lastensuojeluilmoituslomakkeen ja lähettää sen kirjeenä oman alueen yksikköön. Yhteystiedot löydät Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen sivun lopusta: Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä puhelimitse tai kirjeitse.

Lastensuojelulaissa on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä tai luottamustoimessa olevilla, turvapaikanhakijoiden  vastaanottotoiminnassa ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä  sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöillä. (Lsl 25§)

Mitä yhteydenoton / ilmoituksen jälkeen

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön seitsemän arkipäivän kuluessa ja on yhteydessä perheen ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin.  

Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin avun tarpeen. Avun tarveen selvitys tehdään kolmen kuukauden kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisesti lastensuojelutoimiin.

Lastensuojelun asiakkaana perhettä voidaan auttaa avohuollon sosiaalityön keinoin yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuusosiaalityöntekijä ja mikäli asiakkuus jatkuu tarpeen selvityksen jälkeen, laaditaan asiakassuunnitelma. Joskus riittää lyhytaikainen tuki, toisinaan tarvitaan pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää yhteistyötä.

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointimalli06.11.2021 08:33