Suoraan sisältöön

Teinilän lastenkoti

Lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä

Oppipojantie 19, 00640 Helsinki
Kartta, liikenneyhteys, esteettömyys
PL 64851, 00099 Helsingin kaupunki
Osastot Koivula ja Toukola

Pikalähetintie 15, 00620 Helsinki 
PL 8512, 00099 Helsingin kaupunki
Osastot Jukola, Kivitasku ja Siipi 

Faksi 09 3105 3266
Johtaja Maija Lappalainen puh. 09 3105 2441

Osastot 

Toiminta-ajatus
Teinilän lastenkodin toiminta-ajatuksena on tarjota sijaishuoltoon pääasiassa pitkäaikaisesti sijoitetuille helsinkiläisille lapsille ja nuorille sellainen kasvuympäristö, missä on hyvät fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen edellytykset sekä mahdollisuus kuntoutumiseen ja itsenäistymiseen. Teinilään   

Teinilässä hoidettavien lasten yhteys omaan menneisyyteen, muistoihin ja kokemuksiin on usein puutteellinen. Erilaisten toiminnallisten hoitomenetelmien avulla on mahdollista vaikuttaa monin lapsen minäkuvaa eheyttävin ja itsetietoisuutta vahvistavin keinoin. Toiminnallinen tekeminen tarjoaa lapselle onnistumisen elämyksiä sekä välineitä itseilmaisuun ja rakentavasti tapahtuvaan omien tuntemusten käsittelemiseen.

Teinilässä käytettäviä lasten ja nuorten perushoito- ja kasvatussuunnitelmia tukevia toiminnallisia hoitomenetelmiä ovat:

Työhyvinvointi ja työilmapiiri  (pdf)    
Teinilän lastenkodin omavalvontasuunnitelma 2017 (pdf)     



JAA
26.03.2018 15:16