Suoraan sisältöön

Outamon lastenkodin toiminta

Outamon oppilaskodissa on kasvatuksen, hoidon ja kuntoutuksen tukena käytetty jo pitkään toiminnallisuutta eri muodoissaan. Outamossa toimitaan paljon ryhmissä ja tuetaan myös yksilöllistä harrastamista niin oppilaskodissa kuin sen ulkopuolellakin. Toiminnallisuuteen kuuluu mm. erilaiset yhteiset tapahtumat, retket, leirit ja kerhot. Liikuntaa harrastetaan erittäin monipuolisesti, lapsia innostaen. Kerhoista mainittakoon mm. ratsastus-, askartelu- ja musiikkikerho.

Kerhotoiminnassa pyritään vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin, toisaalta pitäen yllä rakenteita joissa viikko-ohjelmissa löytyvät tutut kerhot ja toiminnot omilta paikoiltaan vuodesta toiseen.

Käytössä ovat Outamon virikkeellisen ympäristön ja luonnon lisäksi monipuoliset harrastetilat, -välineet ja koulun liikuntasali.

Opetusviraston alaisen Erityiskoulun kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä myös toiminnallisuuden parissa.

Oppilaskodilla on pitkä ja monipuolinen historia vapaa-ajanohjauksen ja toiminnallisuuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä.  Vapaa-ajanohjaajalla Peter Martinilla on taito yhdessä muun henkilökunnan kanssa löytää jokaiselle jotakin aktiviteetteja, tai mahdollisuuksia kokea toiminnallisuutta siten, että kokemuksista voi olla hyötyä myös myöhemmässä elämässä Outamon ulkopuolella.JAA
16.03.2018 15:08