Suoraan sisältöön

Lastenkotihoito

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Vihreä-kelta-punaraitainen sydän mustaa taustaa vasten.

Lastenkotihoidon tarkoituksena on turvata sijoitetuille lapsille turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys. Lastenkotihoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Sijoituksen kesto riippuu lapsen tarpeista ja perheen tilanteesta. Joidenkin lastenkotien yhteydessä toimii myös oma koulu.

Lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua kotona vanhempiensa kanssa. Lastenkotiin sijoittamista edeltää lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän kanssa tehty yhteistyö. Lastenkotisijoitus tehdään, kun avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä.

Lisätietoa lastenkotihoidosta 24.11.2020 13:40