Suoraan sisältöön

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. 

Kaikilla lapsilla on oikeus

-  turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön
-  tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja
-  erityiseen suojeluun.

Sijaishuollon asiakasohjaus 18.11.2020 14:31