Suoraan sisältöön

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. 

Kaikilla lapsilla on oikeus:
-  turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön
-  tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja
-  erityiseen suojeluun.

Sijaishuollon asiakasohjaus JAA
13.01.2020 14:52