Suoraan sisältöön

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


C-talo, 1. krs

  • Puh. 09 3105 4745, 09 3105 4773
  • Terapiahenkilöstö puh. 09 310 73695
  • Osastonhoitaja puh. 09 3107 3639
  • Jonohoitaja puh. 09 3104 6978
  • Faksi 09 3105 4763

Kustaankartanon arviointi- ja kuntoutusyksikön tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Asiakkaat tulevat osastolle kuntoutukseen keskitetyn lähetejärjestelmän kautta kaupungin sairaanhoidosta, kotoa tai kriisiyksiköstä. Hoito on lyhytaikaista. Tavoitteena on asiakkaan kotiutuminen omaan kotiin.

Kuntoutusjaksolla asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa. Asiakasta avustetaan ja tuetaan suoriutumaan päivittäisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Asiakkaat osallistuvat osastolla järjestettävään toimintaan, kuten erilaisiin liikunta- ja toimintaryhmiin. Osastolla arvioidaan asiakkaan mahdollinen apuväline- ja kodinmuutostyötarve.

Toiminta on kuntoutumista ja toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää hoitotyötä, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Moniammatillisen tiimiin jäseniä ovat sairaanhoitaja, hoitaja, sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, hoitoapulainen, osastonhoitaja ja lääkäri. 18.11.2020 13:49