Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Koulujen terveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät koulujen omilta kotisivuilta. Jokaisella koululla on nimetty terveydenhoitaja ja lääkäri. Kouluterveydenhuollon lääkärille varataan aika terveydenhoitajan kautta.
Suomenkieliset peruskoulut ja ruotsinkieliset peruskoulut


Hallinto  

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki
PL 6100, 00099 Helsingin kaupunki

Vastuualueet

  • Peruskoulut, eteläinen, keskinen ja läntinen Helsinki
    -  Ylihoitaja Marianna Niemi-Korhonen puh. 050 529 3709
  • Peruskoulut, itäinen ja kaakkoinen Helsinki
    -  Ylihoitaja Jyrki Wehkalampi  puh 040 336 0191
  • Peruskoulut, koillinen ja pohjoinen Helsinki
    -  Ylihoitaja Seija Laaksonen puh. 050 340 0726


25.10.2019 07:41