Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Koulujen terveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät koulujen omilta kotisivuilta. Jokaisella koululla on nimetty terveydenhoitaja ja lääkäri. Kouluterveydenhuollon lääkärille varataan aika terveydenhoitajan kautta.
Suomenkieliset peruskoulut ja ruotsinkieliset peruskoulut


Hallinto  

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki
PL 6100, 00099 Helsingin kaupunki

Vastuualueet13.10.2021 15:50