Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto

På svenska | In English

Ota Maisa käyttöön!


Sosiaali- ja terveyspalvelut sähköisesti mukanasi

Maisa on uusi sähköisen asioinnin kanava Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille.

Tutustu Maisaan verkossa osoitteessa www.maisa.fi tai lataa maksuton Maisa-mobiilisovellus puhelimeesi iOS- tai Android-sovelluskaupasta.

Huom! Ammattilaiset vastaavat tavallisesti Maisan kautta lähettämääsi viestiin viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa.

Lue lisää Maisasta


Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa.Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Samoin jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa.

Laajat terveystarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokan oppilailla, ja ne toteutetaan oppilaan, huoltajan, terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Näiden tarkastusten tavoitteena on saada laaja-alainen kuva lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Koko koulun työolosuhteita seurataan säännöllisesti. Terveydenhoitaja osallistuu kouluissa tehtävään terveydellisten olojen selvitykseen. Tapaturmien ehkäisyssä kiinnitetään huomiota kouluympäristön turvallisuuteen. Koululaiset ovat vakuutettuja koulumatkoilla sekä koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Koulumatkan tai -päivän aikana tapahtuneet lievät tapaturmat hoidetaan koulussa. Vakavat tapaturmat arvioi ja hoitaa oman terveysaseman lääkäri, joka tarvittaessa lähettää lapsen jatkohoitoon.

Helsinki vuokraa koululääkäreitä avuksi kouluterveydenhuoltoon

Koronapandemian vuoksi Helsingissä jäi lukuvuonna 2020–2021 toteuttamatta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksia. Koululääkäreitä on ollut koronan vuoksi siirrettyinä muihin palveluihin, muun muassa tartunnanjäljitykseen. Nyt loputkin lääkärit ovat palanneet kouluille.

Viime lukukaudella koululääkäritarkastukset pystyttiin tekemään ensisijaisesti niille oppilaille, joista esimerkiksi opettajalla, terveydenhoitajalla tai vanhemmalla oli huoli.

Keväällä 2021 saimme käyttöön koululääkäritarkastuksiin palvelusetelin. Valitettavasti palvelusetelillä koululääkäritarkastuksia tarjoavia lääkäreitä ei ollut tarjolla riittävästi.

Uutena tapana helpottaa tilannetta kaupunki kilpailuttaa koululääkäripalveluja siten, että kilpailutetut lääkärit toimisivat kouluilla kaupungin omien lääkäreiden apuna. Lisäkoululääkäreiden avulla pystytään kouluilla toteuttamaan tämän lukuvuoden lääkärintarkastukset.

Kouluterveydenhoitajat tiedottavat tarkemmin lääkärintarkastusten toteuttamisesta Wilma-järjestelmän kautta.02.05.2022 16:04