Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa elämäntilanteissa. Kotipalvelun tavoitteena on antaa konkreettista ja suunnitelmallista apua ja tukea perheen arkielämään, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa.

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilapäisesti perheen alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen johtavaan ohjaajaan.

Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

-  tarvitset tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa 
-  tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen 
-  olet huolissasi omasta jaksamisestasi 
-  perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti 
-  tarvitset tilapäistä lastenhoitoapua asiointikäyntien ajaksi 
-  perheeseenne on syntynyt useampi lapsi 
-  perhettänne on kohdannut kriisi

Lisätietoa palvelusta  

Kotipalvelun maksutaulukko (pdf)

Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä myös palveluseteli.JAA
15.07.2019 09:11