Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain.

Tavoitteena on keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Kotipalvelun perhetyö on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen johtavaan ohjaajaan.

Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

-  tarvitset tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
-  tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen
-  olet huolissasi omasta jaksamisestasi
-  perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
-  tarvitset tilapäistä lastenhoitoapua asiointikäyntien ajaksi
-  perheeseenne on syntynyt useampi lapsi
-  perhettänne on kohdannut kriisi

Kotipalvelun maksutaulukko (pdf)

Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä myös palveluseteli.JAA
09.03.2018 10:04