Suoraan sisältöön

N-talo

Asukas lukee lehteä.


Neljäs kerros

Puh. 09 3106 4231
Osastonhoitaja Asta Kilpeläinen, puh 09 3105 1978

Yksikkö on alle 65-vuotiaiden, somaattista pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa tarvitsevien monisairaiden yksikkö. Asukaspaikkoja on 19. Asukkailla on käytössä 1-3 hengen huoneet joissa on pesu- ja WC-tilat sekä yhteiset oleskelutilat.

Työskentelyn lähtökohtana on asukkaan osallisuus ja omien voimavarojen mukainen elämä.

Asukkaat osallistuvat Koskelan yhteiseen kulttuuritoimintaan ja lisäksi heidän kanssaan järjestetään  toimintaa omassa yksikössä.

Yksikössä on myös tassufrenditoimintaa. Tassufrendi vierailee säännöllisesti yksikössä.   

Hymyilevä nainen ja koira istuvat vierekkäin.

Viides kerros

Puh. 09 3106 4231
Osastonhoitaja Asta Kilpeläinen, puh 09 3105 1978

Muistisairaiden ja/tai liikunta- ja toimintarajoitteisten asukkaiden yksikön 16 asukasta asuu 1-2 hengen huoneissa.

Henkilökunta tukee asukkaita arjen toiminnoissa ja tarjoaa turvallisen ja mielekkään ympäristön. He saavat hoitoa ja hoivaa siten, että voivat elää ja asua turvallisesti ja kokea elämänsä merkitykselliseksi sekä arvokkaaksi.

Asukkaita ohjataan ja avustetaan niissä toiminnoissa joista he eivät itsenäisesti selviydy. Tavoitteena on yksilöllinen kohtaaminen, ihmisarvon kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Yksikössä toteutetaan yhteisöllisyyden periaatteita järjestämällä erilaista toimintaa.

Työntekijä jututtaa asukasta.

Kuudes kerros

Puh. 09 3106 4470
Osastonhoitaja Annikka Tanskanen puh. 09 3105 1973

Ympärivuorokautisen hoivan yksikön asukkaat ovat muistisairaita tai muuten erittäin runsaasti hoivaa ja hoitoa tarvitsevia. He asuvat 1-2 hengen huoneissa. Paikkoja on 16.

Asukkaita tuetaan käyttämään omia voimavarojaan ja yhdessä tehdään päivästä asukkaan näköinen.

Työntekijä ja asukas hymyilevät. Asukkaalla on keltainen pallo.

Seitsemäs kerros

Puh. 09 3105 0844
Osastonhoitaja Maarit Kajander, puh 09 3102 9237

Psykogeriatrisessa dementiayksikön on 15 asukasta asuu 1-2 hengen huoneissa.

Henkilökunta tukee asukkaita arjen toiminnoissa ja tarjoaa turvallisen ja mielekkään ympäristön. Asukkaille annetaan hoitoa ja hoivaa siten, että he voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi, ja että he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Toiminnassa pyritään tekemään asioita yhdessä. Päivä rakentuu asukkaiden yksilöllisestä hoivasta, arjessa olemisesta. Asukkaita ohjataan ja avustetaan niissä toiminnoissa joista he eivät itsenäisesti selviydy. Tärkeää on yksilöllinen kohtaaminen, ihmisarvon kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Yksikössä toteutetaan yhteisöllisyyden periaatteita järjestämällä erilaista toimintaa.10.12.2020 19:29