Suoraan sisältöön

Arviointi- ja kuntoutusosastot

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Arviointi- ja kuntoutusyksiköt F3 ja F4

Kuntoutusyksikön työntekijä opastaa asiakasta kuntolaitteella.

F3 ja F4 ovat 18-paikkaisia arviointi- ja kuntoutusyksiköitä. Asiakkaat tulevat keskitetyn lähetejärjestelmän kautta kaupungin sairaanhoidosta, kotoa tai kriisiyksiköstä. Hoitojakson pituus vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan parista vuorokaudesta muutamaan kuukauteen.

Hoitojakson tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja asiakkaan kuntoutuminen ja voimavarojen vahvistuminen niin, että asiakas voi asua turvallisesti omassa kodissaan tarvittavien tukitoimien avulla.
Yksiköissä tehdään palvelutarpeen arviointi moniammatillisena yhteistyönä. Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan oma näkemys ja tavoite hoitojaksolle. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluu osastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaaliohjaaja, osastofarmaseutti yhtenä päivänä viikossa ja kahtena päivänä viikossa lääkäri.

Asiakkaat osallistuvat yksikön arkeen henkilökuntamme ohjaamana omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti. Arkikuntoutuksen lisäksi kuntoutujille on tarjolla ryhmämuotoista kuntoutusta fysio- ja toimintaterapeutin ohjaamana.
Aktiivinen yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa tukee asiakkaan onnistunutta kuntoutumista. Arjen kuntoutus iloisella mielellä ja hyvällä huumorilla ohjaa toimintaamme.

Yhteystiedot

  • F3, 3. kerros puh. 09 3105 0866
    • osastonhoitaja Mirja Heino  puh. 09 3105 1981
  • F4, 4. kerros puh. 09 310 50914
    • ts. osastonhoitaja Tarja Auranen puh. 09 3105 1985


18.11.2020 13:35