Suoraan sisältöön

Arviointi ja kuntoutus


Ryhmäkodit Kantola ja Pohjantähti

Osastonhoitaja  Maij-Lis Rantapelkonen puh. 050 4020 325
Vastaava sairaanhoitaja Sari Vilen puh. 040 3345 504

Osasto 2 
Arviointi- ja kuntoutusjaksolla asiakkaan kognitiivinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky arvioidaan. Sen perusteella tehdään asiakkaalle kuntoutussuunnitelma. Jakson aikana tehdään kotikäynti sekä pidetään tarvittaessa kotiutuskokous, johon osallistuvat asiakkaan ja omaisen lisäksi osaston moniammatillinen tiimi ja kotihoito. Tavoite on kuntouttaa asiakas turvallisesti omaan kotiin tarvittavien tukitoimien avuin.

Ryhmäkoti Kantola

Puh. 050 402 0870
Fysioterapeutti Annika Kultala puh. 050 4020 862
Fysioterapeutti Pia Suomalainen puh. 040 334 5569
Toimintaterapeutti Carita Hammar puh. 040 334 5502
Sosiaaliohjaaja Inka Jäntti puh. 040 637 2768

Kantola on 21-paikkainen ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Asiakkaat tulevat osastolle kotihoidosta ja sairaalasta.

Asiakkaita hoitaa, kuntouttaa ja arvioi moniammatillinen tiimi. Asiakkaalle nimetään vastuuhoitajapari ja hänelle tehdään osastolla hoitosuunnitelma.

Kantolan tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Ensisijainen tavoite on asiakkaan kuntoutuminen omaan kotiin tarvittavien tukitoimien tuella.

Ryhmäkoti Pohjantähti

Puh.  040 178 2298   
Fysioterapeutti Pia Suomalainen puh. 040 334 5569
Toimintaterapeutti  puh. 040 334 5502
Sosiaaliohjaaja Sanna Pennanen puh. 040 560 7617

Pohjantähti on 21-paikkainen arviointi- ja kuntoutusosasto muistisairaille henkilöille.

Pohjantähdessä asiakkaita hoitaa muistisairauksien hoitoon erikoistunut moniammatillinen henkilökunta. Yhdessä sovitut arvot ja työn periaatteet antavat avaimet työlle, jota tehdään vahvasti yhteisöllisyyteen ja vastuuhoitajamalliin perustuen.JAA
22.01.2020 08:58