Kivelän monipuolinen palvelukeskus, Kivelän lähialuekokeilu 2018 – 2019

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki
Kartta, liikenneyhteys ja esteettömyys
PL 8561, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 050 4025 891,  neuvonta
Johtaja Helena Venetvaara-Nurmi puh. 09 3104 6150
Ylihoitaja Claudia Hellström puh. 09 3104 6151
Toimistosihteeri puh. 09 3104 6152

Kivelän lähialue tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista hoivaa ja kuntoutusta sekä sairaanhoitoa, tavoitteena ikääntyneiden toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen. Kivelässä on myös päivätoimintaa ja kotihoitoa. Näitä palveluja haetaan Seniori-info -puhelinneuvonnan kautta. 

”Tarkoituksellinen arki hyvinvointia ja elämänlaatua tukevassa yhteisössä”

Kivelän visio on ”Aktiivinen arki arvostavassa yhteisössä”. Toiminnan lähtökohta on asukkaan oikeus hyvään hoitoon ja elämään. Hoitotyön perustuu yksilölliseen hoitotyön suunnitelmaan, joka on laadittu yhdessä omaisten ja moniammatillisen tiimin kanssa. Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asukkaiden hoidosta ja kuntoutuksesta yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaan tiimityönä ja moniammatillisena yhteistyönä niin, että kunkin asukkaan edellytysten mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi toteutuu. Tavoitteena on, että asukkaat voivat elää mahdollisimman omanlaista elämää turvallisessa ja arvostavassa yhteisössä ympärivuorokautisessa hoidossa.JAA
13.04.2018 16:19