Suoraan sisältöön

Palvelutalo

Kuva: Aku Isotalo

Osastonhoitaja Jaana Juutinen puh. 09 3107 3224 
Fysioterapeutti Anna Silverio puh. 09 3106 9990
Sosiaaliohjaaja Minna Leskinen puh 09 3104 4092

Kinaporin palvelutalo on 28 paljon apua tarvitsevan vanhuksen koti. Asunnot sijaitsevat kolmessa eri kerroksessa.

Tavoitteena on oman näköinen, aktiivinen vanhuus, joka toteutetaan yhdessä asukkaan, hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa. Palvelutalo tarjoaa tehostettua ympärivuorokautista hoitoa mukaan lukien elämän loppuvaiheen saattohoito, joka toteutetaan yhteistyössä kotisairaalan kanssa. Henkilökuntaan kuuluu lähihoitajia, sairaanhoitajia, fysio- ja toimintaterapeutti, sosiaaliohjaaja ja osastonhoitaja. Palvelualueen lääkäri käy noin kerran viikossa. Lisäksi meillä on alan opiskelijoita harjoittelujaksoilla ympäri vuoden.

Palvelutalon asukkaat ja henkilökunta ovat osa kulttuuripainotteisen Kinaporin monipuolisen palvelukeskuksen yhteisöä. Palvelutalon asukkaille mahdollistetaan osallistuminen palvelutalon järjestämiin ryhmätuokioihin ja palvelukeskuksen monipuoliseen ohjelmatarjontaan. JAA
21.02.2018 11:10