Suoraan sisältöön

Itäkadun perhekeskus

Tallinnanaukio 1
00930 Helsinki
PL 6730, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 5015
Toimipiste kartalla

Usein kysyttyjä kysymyksiä Itäkadun perhekeskuksesta

Hymyilevä isä kantaa veikeää vauvaa.

Missä Itäkadun perhekeskus sijaitsee ja milloin se on avattu?

Itäkadun perhekeskus avattiin asiakkaille kesäkuussa 2017 Itäkeskuksessa osoitteessa Tallinnanaukio 1 A.

Miksi Itäkadulle perustettiin perhekeskus?

Itäkadun perhekeskus kokoaa samaan palvelupisteeseen lasten ja perheiden palveluja, ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin. Näin turvataan perheille kokonaisvaltainen ja tarpeen mukainen tuki.

Perhekeskuksen avaaminen liittyy Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen. Palvelut kootaan kolmenlaisiin keskuksiin, jotka tarjoavat palveluja kattavasti samasta osoitteesta.

Kenelle Itäkadun perhekeskuksen palvelut on tarkoitettu?

Perhekeskuksen kohderyhmää ovat 0–18 vuotiaat lapset ja nuoret perheineen. Asiakkaat tulevat pääosin itäisen kaupungin alueelta.

Mitä palveluja saan Itäkadun perhekeskuksesta?

Perhekeskuksessa järjestetään äitiys- ja lastenneuvolapalveluja sekä perhevalmennusta, neuvolapsykologin palveluja, lasten ja nuorten ehkäiseviä suunterveyden palveluja, puheterapiaa, fysio- ja toimintaterapiaa, kasvatus- ja perheneuvontaa, lastensuojelun palveluja sekä vammaispalveluja.

Lisäksi perhekeskukseen jalkautuu työntekijöitä muista palvelukeskuksista asiakkaan tarpeen mukaan, kuten aikuissosiaalityö tai aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut.

Kotiin tarjottavia palveluja ovat lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden perhetyö.

Onko Itäkadun perhekeskukseen helppo tulla?

Itäkadun perhekeskus sijaitsee Itäkeskuksessa osoitteessa Tallinnanaukio 1 A. Perhekeskus on sijainniltaan hyvin saavutettavissa lastenvaunujen ja lastenrattaiden kanssa asioiville lapsiperheille, metro ja bussipysäkit ovat aivan rakennuksen vieressä.

Yleistä perhekeskuksista

Kenelle perhekeskuksen palvelut on suunnattu?

Suurin osa helsinkiläisistä lapsista voi hyvin ja on terveitä. Heille perhekeskus tarjoaa hyvät peruspalvelut. Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista tarvitsee kuitenkin erityispalveluita. Tutkimusten mukaan myös monet vanhemmat ovat huolissaan omasta jaksamisestaan.

Miten palvelut ovat saavutettavissa?

Perhekeskusten sijaitsevat hyvien ja monipuolisten liikenneyhteyksien äärellä, jotta myös ne asiakkaat, joiden liikkuminen on esimerkiksi lastenvaunujen vuoksi hankalaa, saavuttavat palvelut helposti. Palveluja myös jalkautetaan asuinalueille (päiväkodit) ja tuodaan kotiin. Verkkopalveluita kehitetään täydentämään fyysistä palveluverkkoa.

Miten määritellään, mikä on ”oikea” sijainti perhekeskukselle? Onko ratkaisevaa alueella asuvien lasten määrä vai muut seikat?

Lasten määrä on kasvava ja erityisesti keskustassa lasten osuus on kasvanut viime vuosina. Kasvu on jakautunut eri asuinalueilla eri tavoin. Epätasainen väestörakenne jatkuu. Uusien asuinalueiden rakentumisen myötä erityisesti lapsiperheet liikehtivät kaupungin sisällä. Palvelukeskukset eivät ole niin haavoittuvia väestömuutosten suhteen kuin hajautetut palvelut.

Miksi perhekeskus ei voi olla lähineuvolassa kävelymatkan päässä kotoa?

Erityispalveluiden ammattilaisten resurssi on vähäinen koko kaupunkitasolla, heitä ei ole mahdollista hajauttaa 24 neuvolaan. Erityisosaamisen kokoaminen saman katon alle tarkoittaa palveluiden keskittämistä harvempiin palvelukeskuksiin. Nyt useat neuvolat toimivat pienemmillä työvoimaresursseilla ja ovat siksi haavoittuvia esimerkiksi työntekijöiden sairastapauksissa.

Onko niin, että kaikki palvelut keskitetään ja asiakas liikkuu?

Perhekeskuksista on tarkoitus jalkautua myös asuinalueille asiakkaiden luokse. Tämä voi tarkoittaa tiettyjen ikäryhmien terveystarkastusten toteuttamista päiväkodissa sekä kotikäyntejä tietyille asiakasryhmille. Päivähoidossa toteutettavien terveystarkastusten mallia tutkitaan ja suunnitellaan yhdessä päivähoidon kanssa.

Voisiko alle kouluikäisten akuutti sairaanhoito toteutua perhekeskuksessa?

Tätä tutkitaan ja selvitetään yhdessä terveysasemien kanssa. Noin puolet kuntalaisista toivoo perhekeskuksista ”pöpövapaata” aluetta, missä ei olisi sairaudenhoitoa. Noin puolet puolestaan toivoo, että lääkärin vastaanotto olisi hyvinvointi- ja terveyskeskuksessa, jossa on kattavammin terveyspalveluja lapselle ja myös koko perheelle (Perhekeskus-kysely 16.5.2014. N = 300).04.11.2020 14:52