Suoraan sisältöön

Eteläinen kotihoitoyksikkö

Postiosoite: PL 6102
00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite:
Hietaniemenkatu 9 B 2. krs
00100 Helsinki
Puh:
09 310 5015 / vaihde
Faksi:  09 3104 4633
Kotihoitopäällikkö:   Ulla Seppälä
puh. 09 3102 9983
Hallintoassistentti: puh. 09 3104 6020

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Uudet asiakkaat yhteydenotot Seniori-infoon p. 09 310 44556, Seniori-infon puhelinneuvonta

Kotihoidon esihenkilöön saa yhteyden lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumeron kautta.
Kotikäyntien ja kokousten aikana puhelimeen ei vastata, joten on hyvä varautua kertomaan vastaajaan asiakkaan nimi ja puhelinnumero sekä lyhyesti, mitä asia koskee, niin teihin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.

Lähipalvelualueet

Lauttasaari 1  lähipalvelualue
Vs. kotihoidon esihenkilö: Katja Alasvuo  
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 78147
Faksi: 09 3104 8815  
Postiosoite: PL 6115, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Heikkiläntie 2 A, 2. krs

Lauttasaari 2  lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Anu Panjanen  
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 28302
Faksi:  09 3104 4748
Postiosoite: PL 6115, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Heikkiläntie 2 A, 2. krs

Töölö 2 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Sari Aalto
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76241
Faksi: 09 3104 4546
Postiosoite:  PL 6100, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 14, rak. 14, 2. krs

Töölö 3 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Sallamaari Böckelman
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76329
Faksi: 09 3104 4564
Postiosoite: PL 6125, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mechelininkatu 46 A, 3. krs

Töölö 4 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Laura Alén
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76291
Faksi: 09 3104 4564
Postiosoite: PL 6125, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mechelininkatu 46 A, 3. krs

Viiskulma 1 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Mira Aisamaa
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76159
Faksi: 09 3104 5600 
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B, 3. krs

Viiskulma 3 lähipalvelualue (kaksikielinen)
Hemvårdsledare: Tuija Ollila 
Närtjänstområdets telefonnummer för kunder inom hemvården: 09 310 76796
Fax: 09 3104 4546
Postadress: PB 6102, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Sibeliusgatan 14, bygg. 14

Viiskulma 4 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Eija Niemeläinen
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 75922
Faksi: 09 3104 5600
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B, 2. krs

Vironniemi 1 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Mervi von Schulmann
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 78368
Faksi: 09 3104 7630
Postiosoite: PL 6130, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Vironkatu 2, 2. krs

Vironniemi 2 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Niina Voutilainen
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76731
Faksi: 09 3104 7630
Postiosoite: PL 6130, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Vironkatu 2, 2. krs

Resurssipooli
Kotihoidon esihenkilö: Jussi Jalkanen
Faksi: 09 3104 5600
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B, 2. krs

Yökotihoito
Kotihoidon esihenkilö: Päivi Penttinen, puh. 09 3106 9029

Olemme myös Facebookissa

Palvelun hakeminen

Kotihoidon palveluja haetaan Seniori-info -puhelinneuvonnan kautta. 

Eteläisen kotihoitoyksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)15.06.2021 13:56