Eteläinen kotihoitoyksikkö

Postiosoite: PL 7122        
00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Töölönkatu 33 A, 2. krs
Puh: 09 310 5015 / vaihde
Faksi: 09 3104 4633
Kotihoitopäällikkö: Pia-Maria Grönqvist
puh. 09 3104 6097
Toimistosihteeri: puh. 09 3104 6020

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Kotihoidon ohjaajaa voi tavoitella puhelimitse arkisin klo 9–15.
Lähipalvelualueen tiimien puhelinnumerot palvelevat arkisin kello 7.30–22. Tiimien puhelinnumeroa voi tiedustella osoitteen perusteella sosiaali- ja terveysviraston vaihteesta numerosta 09 310 5015.

Kotikäyntien ja kokousten aikana puhelimeen ei vastata, joten on hyvä varautua kertomaan vastaajaan asiakkaan nimi ja puhelinnumero sekä lyhyesti, mitä asia koskee, niin teihin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.

Lauttasaari 1  lähipalvelualue
Vs. kotihoidon ohjaaja: Maria Kauppinen
Puh. 09 3104 4363
Faksi: 09 3104 8815  
Postiosoite: PL 6115, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Heikkiläntie 2, 2. krs

Lauttasaari 2  lähipalvelualue
Kotihoidon ohjaaja: Anu Panjanen  
Puh. 09 3104 4501  
Faksi:  09 3104 4748
Postiosoite: PL 6115, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Heikkiläntie 2, 2. krs

Töölö 2 lähipalvelualue
Kotihoidon ohjaaja: Sari Aalto
Puh. 09 3104 4505
Faksi: 09 3104 4546
Postiosoite:  PL 6100, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 14, rak. 14, 2. krs

Töölö 3 lähipalvelualue
Kotihoidonohjaaja Christina Wiljanen
Puh. 09 3104 4544
Faksi: 09 3104 4564
Postiosoite: PL 6125, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mechelininkatu 46 A, 3. krs

Töölö 4 lähipalvelualue
Kotihoidonohjaaja Tia Leppäaho
Puh. 09 3104 4561
Faksi: 09 3104 4564
Postiosoite: PL 6125, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mechelininkatu 46 A, 3. krs

Viiskulma 1 lähipalvelualue ja resurssipooli
Kotihoidon ohjaaja: Jussi Jalkanen
Puh: 09 310 51955  
Faksi: 09 3104 5600
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Lapinlahdenkatu 16, rakennus 4, 1. krs

Viiskulma 3 lähipalvelualue (ruotsinkielinen)
Hemvårdsledare: Tuija Ollila 
Tfn: 09 3103 6853
Fax: 09 3104 4546
Postadress: PB 6102, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Sibeliusgatan 14, bygg. 14

Viiskulma 4 lähipalvelualue
Vs. kotihoidon ohjaaja: Riikka Lammila
Puh. 09 3104 6065
Faksi: 09 3104 5600
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Lapinlahdenkatu 16, rakennus 4, 1. krs

Vironniemi 1 lähipalvelualue
Kotihoidon ohjaaja: Mervi von Schulmann
Puh. 09 3104 5239  
Faksi: 09 3104 7630
Postiosoite: PL 6130, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Vironkatu 2, 2. krs

Vironniemi 2 lähipalvelualue
Kotihoidon ohjaaja: Niina Voutilainen
Puh. 09 3104 4703
Faksi: 09 3104 7630
Postiosoite: PL 6130, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Vironkatu 2, 2. krs

Yökotihoito
Kotihoidon ohjaaja: Minna Ahonen, puh. 09 3106 9029
 

Eteläisen kotihoitoyksikön omavalvontasuunnitelmaJAA
26.01.2018 08:41