Suoraan sisältöön

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Syftet med mödrarådgivningen är att trygga den väntande moderns, fostrets och det nyfödda barnets hälsa samt främja och upprätthålla familjens hälsa och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Närarbetet möter på fältet personer som är i behov av tjänster men som inte är berättigade till majoriteten av stadens tjänster. Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör situationsbedömning av personer som uppvisar psykiska symptom, och uppträder störande på gatan och i allmänna lokaler samt hänvisande till tjänster. Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör hjälp med bostads- och penningärenden till mindre bemedlade samt hänvisande till övriga tjänster. Mer om tjänsterna...
Man kan uppsöka näringsterapeuternas mottagning på remiss vid olika problemsituationer med anknytning till kost och näring. Mer om tjänsterna...
En närståendevårdare som ingått ett avtal om stöd för närståendevård har rätt till två eller tre lediga dagar i månaden. Mer om tjänsterna...
Med nödinkvartering avses tillfälligt boende som räcker endast en eller två nätter. Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för barnfamiljer där föräldrarna har problem i sitt parförhållande. Mer om tjänsterna...
Patientombudsmannen ger råd och handledning i frågor som gäller tillämpning av patientlagen, att göra en anmärkning, att hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor. Mer om tjänsterna...
Genom personlig assistans får en gravt handikappad person hjälp med de dagliga aktiviteterna under olika tider på dygnet både hemma och utanför hemmet, till exempel vid arbete, studier och hobbyer. Mer om tjänsterna...
För att motta sms-meddelanden kan helsingforsbor uppdatera sitt mobiltelefonnummer. De YHS-studeranden som är bosatta i andra kommuner kan ändra sitt mobiltelefonnummer och sina adressuppgifter. Mer om tjänsterna...
Pilke-grupper är grupper för pensionärer med missbruksproblem. Mer om tjänsterna...
Barn kommer till ett mottagningshem efter att barnskyddet eller socialjouren eller en socialarbetare inom socialjouren har tagit kontakt. Mer om tjänsterna...
Polikliniken för personer med utvecklingsstörning erbjuder stöd, handledning och vård i frågor som gäller utvecklingsstörningar. Mer om tjänsterna...
Polissocialarbetet koordineras i samarbete mellan socialväsendet och polisväsendet. Mer om tjänsterna...
Preventiv- och sexualrådgivningens tjänster omfattar bland annat rådgivning och tjänster i preventivfrågor samt frågor och problem kring sexualitet. Mer om tjänsterna...
När en utvecklingsstörd klient vill ansöka om prövningsbaserad sänkning av eller befrielse från en avgift bör han eller hon skriva en fritt formulerad ansökan. Mer om tjänsterna...
Boenderehabilitering erbjuder handledning för att patienten ska lära sig att kontrollera den psykiska sjukdomen och klara av att bo självständigt. Mer om tjänsterna...
Boenderehabilitering erbjuder stödd handledning i att ha en psykiatrisk sjukdom under kontroll och att lära sig bo självständigt. Mer om tjänsterna...
Inom den psykiatriska familjevården vårdar och rehabiliterar man patienter som varit sjuka under en längre tid i en hemlik miljö. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   >