Seniorinfo

Seniorinfo ger servicerådgivning må-fr kl. 8.30-12
tfn 09 3104 4556 eller seniori.info@hel.fi.

Råd ges av socialhandledare vid servicecentraler. Frågor som gäller tjänsterna besvaras även per e-post.

Det finns ingen möjlighet att köa till rådgivningen. Om numret är upptaget, ombes klienten ringa på nytt vid behov.

Seniorinfo betjänar till priset av ett vanligt samtal. Samtal till rådgivningsnumret kostar lika mycket som samtal till en fast telefon.

Förutsättningar för användning:

Seniorinfos telefonrådgivning är riktad till äldre helsingforsbor och deras anhöriga.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Tjänster som hänför sig till ämnet:För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn