Seniorinfos telefonrådgivning

Seniorinfos telefonrådgivning ger information och handledning i frågor som gäller Helsingfors stads, företags eller organisationers tjänster. Du hänvisas till verksamhet, stöd eller tjänst som bidrar till din funktionsförmåga.

Är du bekymrad över minnet eller behöver du hjälp i vardagen, till exempel boendet, rörligheten eller uträttandet av ärenden? Ta kontakt med Seniorinfo må-fr kl. 9-15 tfn 09 3104 4556, så funderar vi tillsammans hurudan verksamhet eller hurudant stöd skulle bidra till ditt välbefinnande. Om numret är upptaget, ringer Seniorinfo upp dig. Samtalet kostar lika mycket som ett vanligt samtal.

Du kan också ställa frågor per e-post seniori.info@hel.fi. E-postadressen är inte skyddad och därför ber vi dig skicka via den endast allmänna frågor. Vänligen ring om du vill ställa frågor som gäller en viss persons angelägenheter.

Förutsättningar för användning:

Seniorinfos telefonrådgivning är avsedd för äldre helsingforsare och dem som sköter en äldres ärenden.


Tillgängliga språk:

finska, svenska

Tjänster som hänför sig till ämnet:För tjänsten svarar:


Inga verksamhetsställen