Suoraan sisältöön

Undersökningar under graviditeten

Urinprov

Vid varje rådgivningsbesök tas ett urinprov i vilket man undersöker socker och äggvita i urinen. Socker eller äggvita utsöndras inte normalt i urinen under en graviditet. Ett bakterieprov av urinen tas genast i början av graviditeten. Med hjälp av undersökningen kontrolleras att den gravida modern inte har en urinvägsinfektion.

Hemoglobin

Med ett blodprov som tas från fingerspetsen kontrollerar man moderns hemoglobinvärde minst tre gånger under graviditeten. Hemoglobinet är blodets röda färgämne, det transporterar syre till cellerna. Normalvärdena av kvinnors hemoglobin är 117-155 g/l. Om hemoglobinvärdet är under 115 g/l rekommenderas järntillskott.
Hemoglobinet sjunker mest under mitten av graviditeten eftersom vätskemängden i blodet hos modern ökar men antalet blodceller inte ökar i samma mån.

Blodtryck och vikt

Vid rådgivningen mäter man moderns blodtryck och vikt. Blodtrycket får inte överstiga värdet 140/90 under en längre tid. För normalviktiga (BMI 20-25) rekommenderas en viktökning på 11,5-16 kg. För underviktiga (BMI 18,5-19,9) rekommenderas en viktökning på 12,5-18 kg. Om BMI är 26-28 får vikten stiga med 7-11,5 kg. Om den gravida modern har fetma (BMI > 29) bör vikten inte stiga med mer än 6-8 kg under graviditeten. I början av graviditeten brukar viktökningen vara ganska liten. Under mitten och slutet av graviditeten rekommenderas att viktökningen hålls under 500 g/vecka.

Blodgrupp

Vid det första laboratorietestet på rådgivningen undersöks moderns blodgrupp och blodets Rhesus-faktor (Rh-faktor). Blodgruppen och blodets Rh-faktor är viktiga att veta ifall man måste ge modern blod eller blodkomponenter under förlossningen.

Rh-faktorn är också viktig att känna till med tanke på barnets hälsotillstånd. Om modern är Rh-negativ och barnet har ärvt av pappans Rh-positivitet, kan moderns immunsystem under graviditeten börja bilda antikroppar mot barnets Rh-faktor. Hos Rh-negativa mammor undersöks Rh-antikroppar genom blodprov under graviditeten. Man fastställer även fostrets blodgrupp hos Rh-negativa mödrar. Om fostret är Rh-positivt får modern en injektion av anti-D-immunoglobulin vid rådgivningen.

B-hepatit, HIV och kardiolipin

I början av graviditeten undersöker man genom laboratorieprov också om blodet innehåller B-hepatit, HIV eller kardiolipin. B-hepatit är en leverinfektion som kan smitta till barnet under graviditeten eller vid förlossningen. Med HIV-provet undersöker man om modern har HI-virusantikroppar i blodet. Hi-virus kan smitta från modern till barnet under graviditeten, förlossningen eller amningen. Med kardioplinprovet kontrollerar man om det finns syfilisantikroppar i moderns blod. Obehandlad syfilis kan leda till att fostret insjuknar eller till en för tidig förlossning.

Två timmars sockerbelastning

För största delen av förstföderskorna och vissa omföderskor görs i mitten av graviditeten ett två timmar långt sockerbelastningsprov genom vilket man ser om det i blodsockret finns förändringar som tyder på graviditetsdiabetes.

Bedömning av livmoderns tillväxt, fostrets tillväxt och läge samt hälsotillstånd

Från mitten av graviditeten bedömer man livmoderns storlek och fostrets tillväxt med ett SF-mått. När modern ligger på undersökningsbordet med böjda ben mäter man med måttband på bukväggen måttet från blygdbenet till livmoderbottnen. Från graviditetsvecka 32 bedömer man genom att känna på bukväggen hur barnet som växer i livmodern ligger. Fostrets hälsotillstånd bedöms bland annat genom att man lyssnar på hjärtljuden. Samtidigt diskuterar man hurdana rörelser och vilken sömn-vaken-rytm babyn som växer i livmodern har.

Vid läkargranskningen görs vid behov en inre gynekologisk undersökning där man bedömer bland annat livmodermunnens tillstånd.

Förutsättningar för användning:

Gravida kvinnor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA