Hoppa till innehållet

Tillträde till vård och väntetider

Fullgörande av tillgång till icke brådskande vård

I hälso- och sjukvårdslagen fastställs hur snabbt man kan få icke brådskande vård (s.k. vårdgaranti). Enligt lagen

  • ska patienten vardagar under tjänstetid omedelbart få kontakt med hälsovårdscentralen
  • ska vårdbehovet bedömas senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen (inom grundhälsovården och munhälsovården)
  • ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor inom specialiserad sjukvård
  • ska patienten få vård senast inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes
  • får den längsta väntetiden på tre månader överskridas med högst tre månader inom mun- och tandvård och i specialiserad sjukvård (väntetiden sammanlagt sex månader).

Fullgörande av tillgång till icke brådskande vård vid Helsingfors social- och hälsovårdssektorn (på finska)


Väntetider till socialservice för äldre

Den så kallade äldreomsorgslagen förpliktar kommunerna att åtminstone en gång om halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om (Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre).

Väntetider till service för äldre vid Helsingfors social- och hälsovårdssektorn