Suoraan sisältöön

Social- och patientombudsmän

Du kan kontakta social- och patientombudsmannen ifall du är missnöjd med hur du blivit bemött eller med servicen inom social- eller hälsovården eller du behöver råd angående dina rättigheter inom social- och hälsovården.

Även klienternas och patienternas anhöriga och andra närstående, kommunbor och samarbetspartners kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Telefonrådgivning:  mån, ons och tors kl. 9–11.30 och tis kl. 12–14.30, tfn 09 3104 3355                             

Anvisning för krypterad e-post:

 • Gå till adressen https://securemail.hel.fi.
 • Skriv din e-postadress och tryck ”Jatka”.
 • Skriv på följande sida mottagaren sosiaali.potilasasiamies@hel.fi. 
 • Skriv rubriken och ditt meddelande.
 • När du är färdig, tryck "Valmis" då ditt meddelande skickas till mottagaren.

För personligt besök ska du reservera tid i förväg.

Adress:
Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors
PB 6060, 00099 Helsingfors stad

Social- och patientombudsmän

Anna Holmström (betjäning på svenska)
Sari Herlevi
Teija Tanska

Helsingfors social- och patientombudsman

 • ger råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
 • ger råd i frågor som gäller klientens ställning och rättigheter
 • informerar om klientens rättigheter
 • arbetar för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
 • ger råd och hjälper till att göra en anmärkning, behandla patientskador och i skadeståndsärenden
 • fattar inte beslut och tar inte ställning till den medicinska vården.

Översikter av verksamheten

Att göra en anmärkning


Ytterligare information

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården trädde i kraft 2001. Syftet med lagen är att främja klientens rätt till en god service och ett gott bemötande inom socialvården. När socialvård lämnas skall klientens önskemål, åsikt, fördel och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund beaktas.

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (Finlex)

DELA